8 kommuner

Oslo, Trondheim, Bodø, Kristiansand, Arendal, Grimstad, Ringerike, Bamble

5 VFTer

Evondos, Dignio, Tellu/Telenor, RoomMate, Netnordic

2500 meldinger daglig

Medisinering, Digitale tilsyn, Hendelseslogger

Om oss

Det nasjonale knutepunktet (VKP) er en tjeneste som ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og tjenester trenger bare å forholde seg til knutepunktet for å kommunisere med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten,

Picture

Våre APIer

EPJv1

API for å utveksle data med kommunale EPJer basert
på standariserte FHIR-profiler. 

Utforsk APIet

Encounter

API for journalføring av digitale tilsyn til kommunal
EPJer. Dette APIet skal flyttes over til EPJv1

Utforsk APIer