12 kommuner

Oslo, Trondheim, Bodø, Kristiansand,
Arendal, Grimstad, Ringerike, Bamble,
Bærum, Elverum, Skien, Vågan

7 VFTer

Evondos, Dignio, Tellu, Hepro
RoomMate, Netnordic, Sensio

Over 2800 meldinger daglig

Medisinering, Digitale tilsyn, Hendelseslogger

Om oss

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler.

Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

Tjenesten tilbys i første omgang til kommuner som trenger det og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.

Les mer om VKP på Direktoratet for e-helse sine hjemmesider:
https://ehelse.no/velferdsteknologi/velferdsteknologisk-knutepunkt-vkp

Picture

Våre APIer

EPJ - STU3

Utgående

API for å utveksle data med kommunale EPJer basert
på standardiserte STU-3 FHIR-profiler. 

EPJ - R4

API for å utveksle data med kommunale EPJer basert
på standardiserte R4 FHIR-profiler. 

Vil du vite mer om Velferdsteknologisk knutepunkt, send oss en e-post.