Bakgrunn for oppdatering

 • FHIR versjon R4 ble publisert i desember 2018, versjon 4.0.1 oktober 2019

 • Følge siste versjon av standarden + oppdaterte verktøy og biblioteker (bl.a. validering)

 • Gjennomføre diverse oppsamlede endringer i vkp-profiler basert på erfaringer + rydding

 • Noen større endringer: Encounter, Composition, MedicationDispense

 • Diverse mindre endringer, spesielt kardinalitet på felter

 • Generelt: Stort sett samme informasjon (noen få nye felter), men endringer i struktur

 • Endringer og forenklinger på adressering,

Hovedendringer

Bruk av Encounter + Composition

Endring i hvordan vi representerer hendelser og digitale tilsyn:

 • Alltid Encounter (apparat/device + hendelsestype)

 • I tillegg Composition hvis behov for notat fra responssenter

 • Encounter = strukturert informasjon om apparat og hendelser

 • Composition = informasjon/beskrivelse fra responssenter om oppfølging

Bakgrunn

 • Enklere regler for de ulike tilfellene, færre varianter

 • Representere samme ting på samme måte (f.eks. device)

 • Mer strukturert representasjon (alltid apparat og hendelse som strukturert informasjon, ikke tekst)

 • Dermed også enklere å lage ny funksjonalitet, f.eks. filtre på Min side

 • Felles kodeverk (f.eks. hendelser)

 • Tilsvarende representasjon som for medisindispenserhendelser: MedicationDispense og evt. Composition

Picture

Hovedendring 1: Adressering

Vi har tidligere brukt HER-id for adressering og identifisering av avsender/mottaker. Vi tenkte at dette var et godt alternativ da man hadde et regiserter (Grunndatas Adresseregisteret) som man kunne slå opp og finne HER-idene. Men vi har sett at dette ikke har blitt brukt og at det er forvirrende at både mottaker og avsender har egne HER-ider. I tillegg så blir bestillingen av nye HER-ider er forsinkende ledd i utrullingen av en ny kommune.

På grunn av dette så har vi

Hovedendring 1: Encounter - detaljer

Encounter.device

 • identifier

 • display

 • type

 • typeName

 • location

Encounter.classHistory.device

 • Kun identifier – refererer til en device i Encounter.device

Reason skifter navn til reasonCode (R4-endring)

Subject og participant blir obligatoriske

Hovedendring 2: Composition

Dagens Composition

 • Hovedhendelser i forløpet i events (bl.a. til behandling), resten i section.

 • Tidsstempler innbakt i teksten i sections

 • Seksjonstittel identifiserer type section

Ny versjon

 • Innføre egen profil, vkp-composition

 • Alle hendelser i forløpet legges i sections, dvs. hele hendelsesloggen på ett sted

 • Kode for å identifisere type hendelse (utvidet til å dekke alle hendelser)

 • Tidsstempel som eget felt på alle hendelser

 • Kode for å identifisere seksjon (signature)

 • Composition.class -> category (R4)

 • Tekst i events

Hovedendring 3: REST-API for MedicationDispense

 • Endring fra meldingsbasert (IoT-hub) til REST

 • Trenger ikke lenger MessageHeader

 • Ellers ingen endringer i profilene

Hovedendring 4: Forenkling av feilmedingsformat

I STU3-versjonen av APIet ble det retunert en Bundle med en MessageHeader og en OperationOutcome hvis kallet feilet. Grunnen til at man returnerete en MessageHeader var fordi man ønsket å støtte meldingsbasert utvekslinger. Nå har vi sett at de aller fleste fortrekker rene REST-apier, vi har derfor valgt å fjerne MessageHeader fra feilmeldinger, noe som gjør at vi heller ikke trenger å returnere en Bundle. Det gjør at vi nå ved feilsituasjoner vil returener en enkel OperationOutcome.

Vil du vite mer om Velferdsteknologisk knutepunkt, send oss en e-post.